2022-05-21 Elverum ENSM Norway

IFFR inviterar til hyggelig FLY-IN møte på Starmoen Eleverum.

Starmoen flygplass Elverum ENSM er et rikssenter for luftsport / flyging Norge.

Senteret har div hangarfasilitetert, administrajonsbygg med matservering og internat samt hytter for overmattning.