ESOW RWY 01

1987-09-12 Västerås ESOW Sverige

Den Skandinaviska sektionen av International Fellowship of Flying Rotarians firar i september sin ettåriga tillvaro och håller sitt första årsmöte.