ESOW RWY 01

12-13 September 1987 Västerås ESOW Sverige

Den Skandinaviska sektionen av International Fellowship of Flying Rotarians firar i september sin ettåriga tillvaro och håller sitt första årsmöte.